Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

Οι αποδοχές θα καθορίζονται με βάση τη νέα θέση

Διευκρινιστική εγκύκλιο, με την οποία ξεκαθαρίζεται ότι όσοι μετατάσσονται από κάποια υπηρεσία του Δημοσίου σε άλλη θα αμείβονται βάσει όσων προβλέπονται για τη θέση όπου πηγαίνουν και όχι γι' αυτήν από την οποία φεύγουν έστειλε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών.

Όπως προβλέπει εγκύκλιος του υφυπουργού Οικονομικών, Δ. Σαχινίδη, όσοι υπάλληλοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από την 1η/1/2011 και εφεξής, από υπηρεσίες ...
του δημόσιου τομέα σε άλλες υπηρεσίες του ίδιου τομέα, θα λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται, χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν στον φορέα από τον οποίο μετατάσσονται ή μεταφέρονται, όπως προέβλεπαν μέχρι τώρα ειδικές περί τούτου διατάξεις για τη διατήρηση προσωπικής διαφοράς.

Επίσης, για όσους υπαλλήλους έχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, από και προς υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2010 έως και 31/12/2010, και έχουν διατηρήσει, σύμφωνα με ισχύουσες ειδικές διατάξεις, προσωπική διαφορά, από την 1η/1/2011 η διαφορά αυτή καταργείται και καταβάλλονται πλέον στους υπαλλήλους αυτούς μόνο οι αποδοχές της θέσης στην οποία μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν.
ΠΗΓΗ:NEWSBEAST

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τρoμακτικό

Σαρωτικο

ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ

ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ