Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

Εγώ…ποτέ θα γίνω πρόεδρος;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τρoμακτικό

Σαρωτικο

ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ

ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ