Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

Υπάλληλος υπό… μετάταξη !!!

Υπάλληλος του ΔΝΤ υπό … μετάταξη :
Από Πρωθυπουργός → Διαχειριστής → Συντονιστής …και έπεται συνέχεια!
ΠΗΓΗ: ΤΟ ΓΡΕΚΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τρoμακτικό

Σαρωτικο

ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ

ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ