Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2010

Η Στιγμή της (Πολιτικής) Αλήθειας - ΘΟΔΩΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τρoμακτικό

Σαρωτικο

ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ

ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ