Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2010

Φόβος και ανασφάλεια επικρατεί στην Ιρλανδία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τρoμακτικό

Σαρωτικο

ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ

ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ