Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

Υπάρχουν διαφορές;…

Τρεις χώρες, ίδια καταστολή... και είμαστε ακόμα στην αρχή!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τρoμακτικό

Σαρωτικο

ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ

ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ