Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010

Η πολιτική του ΔΝΤ θα φτάσει την ανεργία στην Ελλάδα στο 20% με 25%

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τρoμακτικό

Σαρωτικο

ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ

ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ