Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

Μόνο με μαζικές κινητοποιήσεις μπορούμε να νικάμε!...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τρoμακτικό

Σαρωτικο

ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ

ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ