Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

Η ΕΕ απαγόρευσε την λέξη "ΜΗΤΕΡΑ" για χάρη των ομοφυλόφιλων /ἀποφαση 12267

Μετά την απαξίωση του πατρικού ρόλου σειρά έχουν οι μητέρες. Πατέρες, Μητέρες, ενωθείτε και αντισταθείτε για χάρη των παιδιών μας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποδεικνύει την υποβολή αποφάσεως 12267, δια της οποίας μεταξύ άλλων συνιστάται να καταπολεμηθή ως σεξιστική στερεοτυπία (!) η χρήσις του όρου «μητέρα» . Συνιστάται λοιπόν η παράκαμψις της χρήσεως της έννοιας αυτής, ως ανασταλτικής της «ισότητος των φύλων». Έτσι αξιολογείται ο ρόλος της μητέρας ως παθητική λειτουργία.

Ιδιαιτέρως «προοδευμένη» επ᾿ αυτού προκύπτει η Ελβετία. Συμφώνως προς νέαν οδηγίαν περί της υπηρεσιακως ενδεικνυμένης γλώσσης, εμπίπτει η χρήσις των εννοιών «πατέρας» και «μητέρα» εις την κατηγορίαν των καλουμένων «εννοιών διακρίσεων»· συνεπώς τα παιδιά δεν θα μπορούν επισήμως να έχουν πατέρα και μητέρα αλλά «γονεϊκά μέρη» ή «α΄ και β΄ γονικό» ως γονείς.

 «Η οδηγία είναι υποχρεωτική προκειμένου περί υπηρεσιακών δημοσιευμάτων και εγγράφων», εξήγησε η Isabel Kamber, υποδιευθύντρια του Γερμανικού τομέως της Κεντρικής Γλωσσικής Υπηρεσίας της ομοσπονδιακής καγκελαρίας της Ελβετίας.

Τοιουτοτρόπως ευθυγραμμίζονται οι πολιτικοί ιθύνοντες της Βέρνης προς την γραμμήν της κατ᾿ εφαρμογήν της ισότητος των φύλων υποβολής αποφάσεως 12267 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η συγκεκριμένη υποβολή θα είναι και ευνοϊκή προς την διεκδίκησιν γονεϊκότητος υπό ομοφυλοφίλων ζευγών· οπότε κάποιο παιδί με «κοινωνικούς γονείς» δύο λεσβίες γυναίκες, δεν θα είχε πλέον (όπως τώρα) μία μητέρα και μία θετή μητέρα αλλά δύο «γονεϊκά μέρη»: γονεϊκό μέρος 1 και γονεϊκό μέρος 2.
Θα είναι όμως αναγκαίως και συνεπές προς την ως άνω γραμμήν να αλλάξη και ο παππούς εις προγονέα 1, η γιαγιά εις προγονέα 2 - ή, ακόμη καλλίτερα, εις προγονεϊκόν μέρος 1.1, προγονεϊκόν μέρος 1.2 καθώς και προγονεϊκόν μέρος 2.1 και προγονεϊκόν μέρος 2.2.
Θα διερωτάτο κανείς ευλόγως, τι είδους σκληρά φάρμακα παίρνουν εκεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τρoμακτικό

Σαρωτικο

ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ

ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ