Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

Μικρές αλλαγές, μεγάλες ασάφειες για τα «κλειστά»

Με λίγες αλλαγές και εν μέσω έντονων αντιδράσεων από τους ισχυρούς επαγγελματικούς κλάδους που πλήττονται από τις διατάξεις του κατατέθηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα κλειστά επαγγέλματα. Το τελικό κείμενο που προέκυψε από τη δημόσια διαβούλευση δεν διαφώτισε τους εκατοντάδες επαγγελματίες, εκτός των κραταιών κλάδων (δικηγόρων, συμβολαιογράφων, μηχανικών, αρχιτεκτόνων και ορκωτών λογιστών που ρητά αναφέρονται), οι οποίοι θα περιμένουν για μήνες έως ότου μάθουν αν «απελευθερώνονται». Εχει τέσσερις βασικές αλλαγές:

1 Καταργείται μετά την πάροδο 4 μηνών από την ψήφιση του νόμου η επιβολή υποχρέωσης σε όποιον ασκεί ένα επάγγελμα να προσφέρει μαζί με τη δική του υπηρεσία και άλλες παροχές.
2 Οι εξαιρέσεις που θα «περάσουν» έως τον Ιούνιο με προεδρικά διατάγματα ορίζεται ρητά ότι δεν θα πρέπει να εισάγουν άμεσα ή έμμεσα διακρίσεις ανάλογα με την ιθαγένεια ή όσον αφορά επιχειρήσεις ανάλογα με την έδρα τους (π.χ. γνώση γλώσσας για την ίδρυση εταιρείας ξένων γλωσσών ή την άδεια πλανόδιου εμπόρου ή υποχρέωση εντοπιότητας).
3 Διαγράφηκαν οι συγκεκριμένες προβλέψεις για την προκαταβολή στους δικηγορικούς συλλόγους ποσοστού επί του ποσού αναφοράς της δικηγορικής αμοιβής για την κάλυψη των δαπανών του συλλόγου και την απόδοση εισφορών στα ταμεία (10%) και προβλέπεται πλέον ότι η τα ποσοστά θα προσδιοριστούν με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Εργασίας.
4 Στους μηχανικούς λειάνθηκε η διάταξη περί συνομολόγησης σύμβασης με ασυνήθιστα χαμηλή αμοιβή. Το ΤΕΕ μπορεί να ασκήσει πειθαρχική δίωξη αλλά δεν αναφέρεται ρητά ότι είναι ανεπίτρεπτη και συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, όπως έλεγε το αρχικό κείμενο.
Το νομοσχέδιο συνοδεύτηκε στη Βουλή από δημοσκόπηση που «παραγγέλθηκε» προ ημερών από το υπουργείο Οικονομικών και αφού είχε ολοκληρωθεί σχεδόν η σύνταξη του νόμου. Αποφαίνεται ότι η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών επιθυμεί το νομοσχέδιο. Επίσης συνοδεύεται από τις απαντήσεις των πολιτών και των φορέων στην ολιγοήμερη δημόσια διαβούλευση.
Προβλέπει ότι τον Ιούνιο (4 μήνες από την ψήφισή του) θα απελευθερωθούν όλα τα επαγγέλματα, στα οποία έως τότε δεν θα έχει υπογραφεί με προεδρικό διάταγμα ειδική εξαίρεση διατήρησης «φραγμών». Στο νόμο ορίζονται 10 περιορισμοί που θα αρθούν.
Στο δικαστήριο
Με ξεχωριστές διατάξεις θεσπίζει χαμηλότερες αμοιβές για υπηρεσίες δικηγόρων, συμβολαιογράφων, αρχιτεκτόνων, μηχανικών και ορκωτών λογιστών, εφ όσον οι πολίτες πετύχουν έγγραφη συμφωνία. Διαφορετικά θα τους επιδικάσει το δικαστήριο την ελάχιστη αμοιβή που απλά έχει άλλο όνομα πλέον. Δεν προβλέπεται αύξηση του αριθμού των συμβολαιογράφων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τρoμακτικό

Σαρωτικο

ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ

ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ