Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Το επιτελείο της BLOG PRESS συμμετέχει στα συλλαλητήρια... Όλοι στους δρόμους!

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τρoμακτικό

Σαρωτικο

ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ

ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ