Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

Ρουμανική εφημερίδα: Το ΔΝΤ πειραματίζεται σε εμάς για να τα εφαρμόσει σε Ελλάδα και Πορτογαλία

Η Ρουμανία και η Λεττονία φαίνεται ότι αποτελούν τα ‘πειραματόζωα’ για την εφαρμογή της θεωρίας των ελεγχόμενων πειραμάτων σκληρής πολιτικής από το ΔΝΤ. Οι παρατηρήσεις αυτές ανήκουν στην βρετανική εφημερίδα Financial Times (FT), η οποία θεωρεί ότι το μοντέλο που εφαρμόζεται στη Ρουμανία είναι το πρώτο βήμα για μια ενδεχόμενη εισαγωγή αυστηρότερων μέτρων προσαρμογής στην Πορτογαλία ή την Ελλάδα. Αυτό το έτος, το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν προτροπής του πρωθυπουργού, εφάρμοσε σκληρά μέτρα λιτότητας με ταυτόχρονη μείωση των μισθών κατά 30 τοις εκατό, με αυξήσεις στον ΦΠΑ και με μείωση του αριθμού των εργαζομένων στο δημόσιο κατά 20 τοις εκατό...

Τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται στη Ρουμανία και στη Λετονία είναι πρωτόγνωρα για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς μόνον (ακόμη) σε αυτές έχουν ληφθεί οι πιο δύσκολες αποφάσεις του ΔΝΤ.

Έτσι, τόσο στη Ρουμανία, όσο και στη Λεττονία φαίνεται ότι εφαρμόζονται ελεγχόμενα πειράματα με την προοπτική ότι τα οφέλη από την τολμηρή πολιτική λιτότητας θα είναι υψηλότερα καθώς παρουσιάζονται αρνητικές επιδόσεις στα φορολογικά έσοδα, αφού μειώθηκε το ποσοστό των αγορών, όπως υποστηρίζει ο Cornel Ban, διδάκτωρ των διεθνών σχέσεων και συγκριτικής πολιτικής του Πανεπιστημίου του Maryland, ΗΠΑ.

Η Ρουμανία παρουσιάζει υψηλή εξάρτηση στην εγχώρια κατανάλωση, έχει υψηλό ποσοστό εργαζομένων που συμμετέχουν στο συνδικαλισμό, πολλές επαγγελματικές ενώσεις, παρουσιάζει ακαμψία στην αγορά και καθίσταται η πιο ιδανική χώρα για εφαρμογή αυστηρότερων προγραμμάτων προσαρμογής, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν μετά σε Πορτογαλία και Ελλάδα.

«Μακροπρόθεσμα η κατάσταση θα βελτιωθεί, αλλά μέχρι στιγμής, η λιτότητα είναι αυστηρή, η ανεργία αυξήθηκε και αυτά προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων και επιθέσεων κατά των δημόσιων υπηρεσιών», σημειώνει ο οικονομολόγος και προσθέτει ότι τα μέτρα που θα εφαρμοστούν θα πρέπει να έχουν πιο ήπια μορφή".

Τι προβλέπεται για τη Ρουμανία το 2011

Απολύσεις-Μείωση του αριθμού των εργαζομένων στη δημόσιο τομέα

Επίδομα ανεργίας στο ελάχιστο όριο

Προμήθειες των νοσοκομείων μείωση κατά 10% σε σύγκριση με το 2010.

Μείωση των δωρεάν φαρμάκων ή κατάργησής τους για χρόνιες παθήσεις

Αλλαγή της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των εργαζομένων

Αλλαγή φορολογικού συντελεστή σε μικρό μεσαίο μεγάλο

Κλπ.

Τίτλος: «România a ajuns cobaiul FMI»

Δημοσίευση: Juranalul, 26.12.2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τρoμακτικό

Σαρωτικο

ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ

ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ