Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010

Η κυβέρνηση εικονικής πραγματικότητας και οι διαδηλωτές!

ΠΗΓΗ:ΤΟ ΓΡΕΚΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τρoμακτικό

Σαρωτικο

ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ

ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ