Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

Το σάπιο πολιτικό σύστημα σε... καταθέσεις!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τρoμακτικό

Σαρωτικο

ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ

ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ