Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2010

Η προϋπηρεσία που χρειάζεται για να γίνεις υπάλληλος του ΔΝΤ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τρoμακτικό

Σαρωτικο

ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ

ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ