Κυριακή, 7 Νοεμβρίου 2010

Σήμερα, εκατομμύρια Φάκελοι-Βόμβες;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τρoμακτικό

Σαρωτικο

ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ

ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ