Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

ΝΟΣΤΡΑΔΑΜΟΣ: Ο Γ’ παγκόσμιος πόλεμος τον Νοεμβριο του 2010;

Διαβάζοντας για τον Πόλεμο Βόρειας και Νότιας Κορέας μου ήρθαν στο μυαλό δύο γνωστές προφητείες που μιλούν για την έναρξη του Γ' παγκοσμίου πολέμου τον Νοέμβριο του 2010.

Σύμφωνα με τους αστρολόγους και ειδικά τους ερευνητές του Νοστράδαμου, το 2010, θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά. Είναι η χρονιά του κίτρινου μεταλλικού τίγρη (year of the Yellow Metal Tiger)...

Διάσημοι ερμηνευτές του Nostradamus πιστεύουν ότι τετράστιχα του περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες για το 2010:

- Possibly, World War III will start in November, and bacteriological and chemical weapons will be used. – Ενδεχομένως, Γ ‘Παγκόσμιο Πόλεμο θα αρχίσει τον Νοέμβριο, βακτήρια και ιούς και χημικά όπλα θα χρησιμοποιηθούν.

- There will be conflict between Western Europe and the USA. – Θα υπάρξει σύγκρουση μεταξύ της Δυτικής Ευρώπης και των ΗΠΑ.

- There will be conflict between Great Britain and France. – Θα υπάρξει σύγκρουση μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας.

- There is a possibility of armed military conflict on the Crimean peninsula. – Υπάρχει η δυνατότητα της ένοπλης στρατιωτικής σύγκρουσης στην χερσόνησο της Κριμαίας.

- Europe will suffer an economic downturn. – Η Ευρώπη θα υποστεί μια οικονομική ύφεση.

- There will be a catastrophe in the Black Sea involving sulphuretted hydrogen. – Θα υπάρξει καταστροφή στη Μαύρη Θάλασσα συμμετοχή Θειούχες υδρογόνου.

Will the financial crisis end? One of the famous astrologists predicted that economic problems in 2010 will grow. Ένα από τα πιο διάσημα astrologists προέβλεψε ότι τα οικονομικά προβλήματα το 2010 θα αυξηθεί.

Many large companies will declare bankruptcy. Πολλές μεγάλες εταιρείες θα κηρύξει πτώχευση.

This will cause hunger, religious and ethnical conflicts, and ecological problems. Αυτό θα προκαλέσει την πείνα, τις θρησκευτικές και εθνοτικές συγκρούσεις, και οικολογικά προβλήματα.

Global warming will greatly damage agriculture. Η υπερθέρμανση του πλανήτη θα βλάψει σημαντικά τη γεωργία.

An armed conflict is possible in Central Asia. Ένοπλη σύγκρουση είναι δυνατόν στην Κεντρική Ασία.

δείτε και τις υπόλοιπες προφητείες εδώ


Επίσης για Νοέμβριο του 2010 είχε μιλήσει και η Baba Vanga στις προφητείες της:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τρoμακτικό

Σαρωτικο

ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ

ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ